Leeg

Totaal: 0,00 €

Herroepingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop of op het sluiten van een dienstenovereenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.
Als men in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten dan binnen die 14 dagen een digitaal modelformulier opvragen via info@kadolicious.com of via het contactformulier. Binnen uiterlijk 14 dagen na het toesturen van het modelformulier dient de consument de goederen op zijn/haar kosten terug te bezorgen aan Kadolicious, Koolhofken 4, 2990 Wuustwezel, België. Goederen met een verkoopsprijs van 50 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.
De koper moet bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

Enkel artikelen die zich in de originele, ongeopende verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Kadolicious zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.
Indien de afnemer na afloop van de termijn van 14 dagen geen herroepingsformulier aangevraagd heeft, dan is de koop een feit.

Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht NIET uitoefenen voor overeenkomsten :

  • betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn;
  • betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden: betreft gepersonaliseerde goederen;

Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, zal Kadolicious er voor zorgen dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag van de goederen aan de koper wordt terugbetaald.